Zwroty 

I. Zwrot zakupionego towaru w ciągu 30 dni (odstąpienie od umowy):

1. Masz możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość z SKLEPAMI.PL/J.S.B. TECH Bartłomiej Sochoń do 30 dni od daty otrzymania towaru. Pamiętaj, że zgodnie z polskim prawem możliwość zwrotu 30-dniowego dotyczy tylko Konsumentów. Oznacza to, że kupując produkt na użytek firmowy (z fakturą zakupu, z numerem NIP przedsiębiorstwa) nie będziesz mógł skorzystać ze zwrotu 30-dniowego.

2. Zgłoś nam zwrot (odstąpienie od umowy) via telefon: 85 661 62 22 lub mail: biuro@sklepami.pl . Po potwierdzeniu przez nas otrzymania zgłoszenia, wyślij zwracane produkty wraz z wypełnionym formularzem. http://sklepami.pl/rodo/formularz.pdf

3. Ważne:
Zabezpiecz towar i spakuj go do przygotowanej paczki. Uzupełnij formularz zwrotu/odstąpienia od umowy i dołącz go do paczki.

4. Nie przyjmujemy towarów bez uprzedniego zgłoszenia via tel./mail, ani dostarczanych za pobraniem.

5. Wyślij paczkę, kurierem lub pocztą, na poniższy adres:

SKLEPAMI.PL

J.S.B. TECH Bartłomiej Sochoń
ul. Bohaterów Monte Cassino 16
16-010 Sochonie

z dopiskiem "ZWROT'

6. Zwrot pieniędzy otrzymasz w ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy*.
*Należne środki zostaną zwrócone na konto Klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez SKLEPAMI.PL/J.S.B. TECH Bartłomiej Sochoń oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub potwierdzenia jego dostarczenia (np. poprzez wysłanie do nas numeru listu przewozowego od kuriera), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Szczegóły procesu zwrotu zakupionego towaru znajdują się w regulaminie Sklepu Internetowego oraz w ustawie.

II. Zwrot towaru posiadającego uszkodzenia mechaniczne

1. W przypadku uszkodzenia mechanicznego towaru dostarczonego za pośrednictwem kuriera, prosimy o spisanie protokołu szkody

2. Przy odbiorze paczki od kuriera prosimy upewnij się, że na paczce nie ma żadnych uszkodzeń transportowych!
Przed podpisaniem odbioru paczki sprawdź, czy nie nosi ona żadnych śladów uszkodzenia mechanicznego (obtłuczone, rozdarte pudełko; zerwana taśma, wgnieciony karton itp.). Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do powyższych – należy odmówić przyjęcia paczki i poinformować nas via telefon: 85 661 62 22 lub mail: biuro@sklepami.pl .

3. Po podpisaniu protokołu odbioru, sprawdź paczkę w obecności kuriera. To jest Twoim prawem, a obowiązkiem kuriera. Taką procedurę należy zawsze stosować w przypadku towarów wielkogabarytowych, są one bowiem najbardziej narażone na zarysowania i wgniecenia w transporcie.

4. Jeśli odebrałeś paczkę (tzw. "zgodne przyjęcie paczki") i po odjeździe kuriera stwierdziłeś/łaś uszkodzenie fizycznego towaru, którego nie dało się stwierdzić przy sprawdzeniu paczki po odbiorze od kuriera, postępuj wedle tej instrukcji.

5. Jeśli odebrałeś paczkę (tzw. "zgodne przyjęcie paczki") i po odjeździe kuriera stwierdziłeś/łaś brak któregoś z elementów zamówienia, postępuj według tej instrukcji.

III. Wymiana towaru z wadą fabryczną (NIE DOTYCZY uszkodzenia mechanicznego lub braku kompletności towaru)

1. Wada fabryczna towaru dotyczy sytuacji, gdy Twoje urządzenie przy próbie uruchomienia - nie włącza się/nie działa lub funkcjonuje nieprawidłowo.

2. W celu skorzystania z tej opcji, należy przesłać nam zgłoszenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania towaru.

3. Etapy realizacji wymiany towaru z wadą fabryczną:

a) Zgłoszenie wymiany należy poprzedzić zgłoszeniem reklamacyjnym.

b) Dalsze instrukcje postępowania z reklamowanym towarem przesłane zostaną drogą mailową/sms-ową

4. Sklep w standardowym przypadku wydaje dyspozycję wymiany towaru na nowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru przez Dział Reklamacji SKLEPAMI.PL, lecz w przypadku braku możliwości zweryfikowania rodzaju wady, towar wysyłany jest do autoryzowanego serwisu producenta. Wówczas termin wymiany wadliwego sprzętu, rozpoczyna się w momencie potwierdzenia wady przez serwis producenta. Maksymalny termin na potwierdzenie wady przez producenta wynosi 14 dni.

a) W przypadku niektórych towarów (np. wielkogabarytowych) diagnoza i działania serwisowe realizowane są przez serwis producenta bezpośrednio u Klienta. W przypadku potwierdzenia wady i braku możliwości usunięcia jej przez serwis producenta. Na prośbę Klienta może wymienić towar lub zwrócić środki pieniężne.

b) Zaznaczamy, że reklamowany towar należy dostarczyć w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia - po tym terminie zgłoszenie zostanie zamknięte.

Reklamacje

IV. Jak zgłosić reklamację?

Prosimy o zgłaszanie reklamacji poprzez Dział reklamacji produktów:

ul. Bohaterów Monte Cassino 16
16-010 Sochonie

Godziny pracy:
Pon. – Pt.: 8.00-16.00

tel.: 85 661 62 22
e-mail: biuro@sklepami.pl


Po przyjęciu zgłoszenia, Dział Obsługi Reklamacji prześle dalsze instrukcje drogą elektroniczną.

V. Jak należy odbierać towar zamówiony na odległość?

Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w II. Zwrot towaru posiadającego uszkodzenia mechaniczne

VI. Co zrobić w przypadku, gdy towar dostarczony za pośrednictwem kuriera będzie niekompletny lub niezgodny z zamówieniem?

1. Pamiętaj, aby w obecności kuriera rozpakować paczkę i sprawdzić jej zawartość.

2. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, spisz w obecności kuriera protokół szkody, a następnie zgłoś reklamacje poprzez Dział reklamacji produktów.

3. W przypadku stwierdzenia braku/niezgodności towaru po oddaleniu się kuriera, możesz niezwłocznie zgłosić ten fakt do firmie kurierskiej (do 7 dni od daty otrzymania przesyłki). Pamiętaj również o zgłoszeniu zaistniałej sytuacji nam.

VII. Jakie są zasady serwisowania towaru objętego gwarancją?

1. Większość towarów dostępnych w naszej ofercie posiada gwarancję producenta, która jest realizowana bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe (z pominięciem sprzedawcy). Zobacz 

2. Zaznaczamy, że serwisowanie bezpośrednio w punkcie serwisowym producenta jest najszybszą formą realizacji reklamacji.

3. Zasady serwisowania towaru z tytułu gwarancji producenta oraz wykaz punktów serwisowych, opisane są w karcie gwarancyjnej załączonej do produktu lub na stronie producenta danego towaru.

4. Część towarów objęta jest gwarancją typu door-to-door co oznacza, że gwarant wyśle kuriera po reklamowany towar a następnie tą samą drogą go odeśle (na swój koszt) do Klienta.

5. W przypadku towarów z gwarancją wewnętrzną sklepu (gwarancja Sprzedawcy), gwarantem jest sprzedawca i reklamowany towar należy dostarczyć na adres Działu Obsługi Reklamacji sklepu SKLEPAMI.PL z siedzibą w Sochoniach przy ul. Bohaterów Monte Cassino 16 z dopiskiem na paczce "NR zgłoszenia SKLEPAMI.PL".

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi (którą realizuje Sprzedawca).


VIII. Niezgodność towaru z umową / Rękojmia (dla transakcji po 25.12.2014r.)

1. Możliwość zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi - przysługuje klientom na zasadach opisanych w regulaminie i w sposób regulowany ustawą.
Przesłanie reklamowanego towaru prosimy poprzedzić zgłoszeniem mail, w treści wskazując chęć skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.

Paczkę z reklamowanym towarem należy odesłać na adres:
ul. Bohaterów Monte Cassino 16
16-010 Sochonie

Godziny pracy:
Pon. – Pt.: 8.00-16.00

tel.: 85 661 62 22
e-mail: biuro@sklepami.pl

Wybrane główne zasady na które należy zwrócić uwagę przy reklamacji z tytułu rękojmi:

1. Możliwość skorzystania z tej formy reklamacji istnieje do 2 lat od daty zakupu.

2. Kupujący powinien określić sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową (wymiana, naprawa, obniżenie ceny lub zwrot).W przypadku, kiedy konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:

-Byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru

albo

- W porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości

 

Popularne produkty

tel. 85 661 62 22

kom. 570 058 741

kom. 511 538 996

Pracujemy pn-pt: od 8:00 do 16:00

E-mail: sklep@sklepami.pl

ul. ks. Jana Twardowskiego 78a, 15-170 Białystok